KURTULUŞ SAVAŞINDA KEÇİÖREN
 
KARARGAHTEPE
Anadolu’ nun kurtuluş hareketine hazırlandığı günlerde, Ankara’ da diğer şehirler gibi huzursuzdu.. Ankara’nın ileri gelenleri, düşmana karşı direnme kararı aldı ve Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ni kurdu. Mustafa Kemal, “Temsil Heyeti”’ni oluşturan arkadaşlarıyla beraber 27 Aralık 1919 Cumartesi günü üç otomobillik bir kafile ile Sivas, Kırşehir, Kaman üzerinden Ankara’ya geldi. Mustafa Kemal Paşa’nın bu tarihi günü bir bildiri ile ulusuna duyururken : “Şimdilik Temsil Heyetinin merkezi Ankara’dır... Vatandaşlarım ne şu, ne bu kuvvet bizi kurtarabilir. Bizi sizin gibi fedakâr ve cesur halkımız kurtarır...” sözleri heyecan uyandırdı.
 
 
Bundan sonra yeni Türkiye’nin kalbi Ankara’da çarpacaktı... O yıllarda Ankara, yirmi bin nüfusu ile gelişmemiş bir köyü andırmakta; kent kale ile bugünkü Ulus meydanı arasında uzanmaktaydı... Birkaç resmi taş binanın dışında dikkat çeken yapı yoktu. Evlerin çoğunun damları düz, görünümleri toprak rengindeydi. Şehir ağaçtan, yeşillikten yoksun, çıplak bir bozkırı andırıyordu.
 
 
Bugün Keçiören’ in Sanatoryum Caddesi’ nin başlarından Bağlum istikametine doğru yol alırken, sağda yer alan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak kullanılan bina, yüzyılın başlarında Ankara ve Türkiye için önemli olayların mekânı oldu. Bu mekân, o yıllarda Ziraat Mektebi olarak kullanılıyordu. Ziraat Mektebi, kentten 20 dakika mesafede, Keçiören tepelerinin eteğinde, Çubuk Çayı’ nın önündeki bir tepedeydi. 1907 yılında, Vali Ferit Paşa döneminde açılmıştı. Karargâhını Ziraat Mektebi’nde kuran Mustafa Kemal Paşa, gece-gündüz demeden burada çalışırken; bütün faaliyetlerini, daha o zamanlarda başlayan demokratik bir anlayışla Temsil Heyeti adına yapıyordu.
 
 
Mustafa Kemal Paşa 27 Aralık 1919’dan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış günü olan 23 Nisan 1920 tarihine kadar geçen dört aya yakın süre ile bu binada çalışmıştır. Bu iki tarih arasında Heyet-i Temsiliye olarak alınan bütün kararlar bu binada hazırlanmış; ayrıca kurulan bir telgrafhane vasıtasıyla bütün yurtla temas sağlanmıştır...
 
 
Kurtuluş Savaşı sırasında, ölüm-kalım hareketinin merkezi haline gelen Ankara, Mustafa Kemal tarafından Türkiye Cumhuriyeti’nin başkenti olarak ilân edildi... (13 Ekim 1923) Mustafa Kemal Paşa, vilâyetlerden seçilerek gönderilen milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığı’na getirildikten bir süre sonra çalışmalarını istasyondaki Taş Bina’da sürdürdü
Bu iki katlı okul binasının alt katında; şifre odası ile telgrafhane ve cephe haberleşmesinden sorumlu Hayati Bey’ in odası yer aldı, üst kattaki odalarda da Mustafa Kemal ve arkadaşları kalıyorlardı.
 
 
Eski Ziraat Mektebi’ nin, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’ ne tahsis edilmesinden sonra, Atatürk’ ün kullandığı odalardan biri, muhafaza edilebilen birkaç eşya ile birlikte ziyarete açıktır.