Hacı Bayram-ı Veli Temalı Kompozisyon Yarışması    -    3. Ankara Fotoğraf Yarışması Duyurusu    -    İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Drone Uçurulmasının Yasak Olduğu Bölgeler    -    15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI    -    PERSONEL KARTI İŞLEMLERİ    -   
Sıkça Sorulan Sorular

SIK SORULAN SORULAR  

NAKİL İŞLEMLERİ

1- Bağlı bulunduğum ilçeden başka bir ilçeye kaydımı taşıyabilir miyim?

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununda yer değiştirme işlemine yer verilmediğinden başka bir ilçeye kaydınızın taşınması söz konusu değildir.

2- Eşimin/ çocuklarımın nüfus kaydı farklı ilçelerdedir. Hepsini aynı hanede toplamak istiyoruz. Ne yapmamız gerekir?

Bu soru ancak ayrı ayrı Türk vatandaşlığına sonradan alınan aile bireyleri için geçerlidir. Bu durumdaki kişiler aynı aileden olduklarına ilişkin resmi belgeler ile birlikte bulundukları yerdeki nüfus müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

 

VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ

1- Vatandaşlıkla ilgili başvurular hangi makamlara yapılır?

Yurt içinde ikamet ediyorsanız bulunduğunuz ilin Valiliğine, yurt dışında ise dış temsilciliklerimize müracaat etmeniz gerekmektedir.

2- Vatandaşlık başvurularına ilişkin evrakların Genel Müdürlüğe intikal edip etmediği öğrenilebilir mi?

Genel Müdürlüğümüz Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz

3- Vatandaşlık başvuru dosya numarası öğrenilebilir mi?

Genel Müdürlüğümüz Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden öğrenebilirsiniz.

4- Vatandaşlık işlemleri hakkında bilgi edinilebilmesi mümkün müdür?

Genel Müdürlüğümüz Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğünden bilgi alabilirsiniz.

5- Vatandaşlığı kazanma işlemleri ne kadar sürede sonuçlandırılır?

Vatandaşlık başvurularında aranılan belgelerin eksiksiz olması durumunda makul bir süre içerisinde işlem tamamlanmaktadır. Aksi takdirde eksik olan bilgi ve belgelerin kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması temin süresine göre değişmektedir.

6- Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden vatandaşlık işlemlerinin sonuçlanmasına ilişkin tebligatı elden alabilir miyim?

İşlemleriniz sonuçlandığında başvuru makamlarınca tarafınıza duyuru yapılmaktadır.

7- Kanun yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı ile seçme hakkı ile Türk Vatandaşlığının kazanılması ya da kaybına ilişkin başvurularda gerekli belgeler nelerdir?

Vatandaşlık Hizmetleri ile ilgili bölümlerden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

8- Türk vatandaşı ana ya da babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığı kazanılması mümkün müdür?

403 sayılı Türk Vatandaşlık Kanununun 1. Maddesi uyarınca Türk vatandaşı ana veya babadan doğanlar Türk vatandaşlığını kazanma hakkına sahiptirler. Bu yolda yapılacak başvuru üzerine gösterilen ana yada babanın Türk vatandaşı olduğu ilgilinin de bu ailenin çocuğu olduğu tespiti halinde Türk vatandaşlığını kazanırlar. Bu yolla vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin bilgi ve belgelerin eksiksiz olması halinde işlemleri makul bir süre içerisinde tamamlanmaktadır. Aksi takdirde eksik bilgi ve belgeler ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmekte olup işlemin sonuçlandırılması belgelerin temin süresine göre değişmektedir.

9- Bir Türk vatandaşı ile evlilik yoluyla Türk vatandaşlığının kazanılması mümkün müdür?

3 yıldan beri Türk vatandaşı ile evli olan ve halen evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilirler. Baş vuru üzerine yapılacak inceleme ve soruşturma sonucunda durumu uygun görülenler Türk vatandaşlığını kazanırlar, durumları uygun görülmeyenlerin ise talepleri reddedilir.

10- Türk vatandaşlığını muhafaza ederek yabancı bir devlet vatandaşlığına geçilebilmesi mümkün müdür?

Yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmek üzere baş vuruda bulunmanız ve bu izin verilmesine ilişkin gerekli şartları taşımanız halinde Türk vatandaşlığınızı muhafaza kaydıyla yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmenize izin verilebilir.

11- Türk Vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin başvurularda gerekli belgeler nelerdir?

Türk Vatandaşlığının Kazanılması ile ilgili bölümden gerekli bilgileri alabilirsiniz.

12- Türk Vatandaşlığını kazanma başvurusu sırasında yaşı küçük olmakla birlikte işlemlerin devamı sırasında reşit yaşa gelen çocuklar için ne yapılmalıdır?

Anne ve babalarına bağlı olarak vatandaşlık durumları incelenen küçük çocukların, vatandaşlık işlemleri sonuçlanmadan reşit yaşa gelmeleri halinde, müracaat makamlarına bilgi verilerek adlarına vatandaşlık dosyasının düzenlenmesi gerekir.

13- Vatandaşlık işlemlerimin makul sürede sonuçlandırılabilmesi için ne yapılabilir?

Başvuru tarihinden sonra yapılan adres değişikliklerinizi bildirmeniz, İkamet sürelerinizin yenilenmesi halinde ikamet tezkerenizin noter tasdikli bir örneğinin, medeni halinizde değişiklik olduğu takdirde buna ilişkin belgelerin, çocuğunuzun doğması halinde doğum belgesinin tasdikli birer örneklerini dilekçeniz ekinde Genel Müdürlüğümüze göndermeniz gerekmektedir.

14- Türk vatandaşlığını kazanma talebinin reddi halinde tekrar müracaat edilmesi mümkün müdür?

Red sebeplerinizle ilgili olarak, durumunuzda herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, müracaatınızı yenileyebilirsiniz

15- Yeniden Vatandaşlığa Alınmaya ilişkin başvurularda gerekli belgeler nelerdir?

Yayın ve Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü’ne şahsen müracaat edilebilir veya www.nvi.gov.tr adresinden bilgi alabilirsiniz.

 

VATANDAŞLIĞIN KAYDEDİLMESİ

5203 SAYILI KANUNLA TANINAN HAKLARIN KULLANILMASINA İLİŞKİN BELGE HAKKINDA AÇIKLAMA

1 ) 5203 Sayılı kanunun amacı nedir? 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 20 nci maddesi uyarınca Türk vatandaşlığından

Çıkma izni isteyen vatandaşlarımız bulundukları ve çalıştıkları ülkelerde daha iyi yaşam şartlarına kavuşmak, ekonomik, sosyal ve siyasal haklardan yararlanmak amacı ile başka bir devlet vatandaşlığına geçmek istemektedirler. Türk vatandaşlığından çıkma izni alan kişilerin nüfus kütüklerindeki kayıtları kapatılmakta ve yabancı muamelesine tabi tutulmakta, dolayısı ile ancak Türk kanunlarının yabancılara tanıdığı haklardan yararlanabilmekte idiler. Bu nedenle de vatandaşlarımız Türkiye’de kazanmış oldukları müktesep haklarını yitirmekteydiler. İşte, 06.07.2004 tarihinde yürürlüğe giren 5203 Sayılı Kanun ile yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29 uncu maddesi gereğince yararlanacak olanlar ve yararlanacakları hakların kapsamı genişletilmiştir. 2) 5203 Sayılı Kanun hangi hakları saklı tutmuştur ? *Türkiye Cumhuriyetinin milli güvenliğine ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla; *Askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü, seçme-seçilme, kamu görevlerine girme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları dışında, *Sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı kalmak ve bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabi olmak şartıyla, Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler.

3 ) 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge’den kimler yararlanmaktadır? Doğumla Türk vatandaşı olup da, İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocukları, bu nedenle nüfus kütüğündeki kayıtları kapalı olmak şartıyla yararlanmaktadır.

4) 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge’den kimler yararlanamaz? Üçüncü madde kapsamına girmeyenlere söz konusu belge verilmez ve böyle bir belgeden yararlanamazlar.

5) 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge nasıl talep edilir? 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge talebine ilişkin dilekçe ekinde 2 adet fotoğrafla birlikte yabancı ülke makamlarınca verilmiş olan kimlik belgesi ya da pasaport ibraz edilmek suretiyle müracaat edilir. Bunun dışında herhangi bir belge talep edilmez.

6) 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge hangi makamlarca verilmektedir? Kişilerin bizzat kendilerinin talebi halinde verilmektedir. Bu belgeyi, yurt dışında; Türk Dış Temsilciliklerimiz, yurt içinde; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile İl üfus ve Vatandaşlık Müdürlükleri vermeye yetkilidirler.

7) 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge’nin hangi hallerde değiştirilmesi mümkündür? Kaybolması veya yıpranması halinde de yenisinin beşinci madde ye göre, altıncı madde de belirtilen müracaat makamlarınca düzenlenmesi mümkündür

8) 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge kimlik belgesi yerine kullanılabilir mi? Söz konusu belge, kimlik belgesi yerine kullanılamaz. 9) 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge çocuklar adına düzenlenebilir mi? Türk vatandaşlığından çıkma izin belgesinde kayıtlı olup reşit olmayan çocuklar için, ebeveynlerinin müracaatları halinde bu çocukları adına da müstakil bir belge düzenlenmektedir.

 9) 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge nasıl kullanılmalıdır? a-Belge, saklı tutulan hakları dışındaki iş ve işlemler sırasında ibraz edilecek bir belge olup, vatandaşlığını kazandıkları ülkenin resmi kimlik kartı ile birlikte kullanılması gerekmektedir. b-Belge sahiplerinin, vekalet yoluyla işlem yapmaları halinde, vekaletnamelerini çıkartırken vatandaşlığını kazandıkları ülkenin resmi kimlik kartını kullanacaklardır. Bu vekaletname ile vekalet verdikleri şahsa, 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belgenin tasdikli bir suretini de vermeleri gerekmektedir. c-Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce uygulamada olan 4112 Sayılı Kanun gereği Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olan kişiler, 5203 Sayılı Kanunla Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olarak değerlendirilecektir.

 

Toplam 6450 kez görüntülendi