Hacı Bayram-ı Veli Temalı Kompozisyon Yarışması    -    3. Ankara Fotoğraf Yarışması Duyurusu    -    İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Drone Uçurulmasının Yasak Olduğu Bölgeler    -    15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI    -    PERSONEL KARTI İŞLEMLERİ    -   
Nüfus Cüzdanı İşlemleri

Kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu ve nüfus aile kütüklerine kayıtlı bulunduğunu kanıtlayan resmi belgedir. Nüfus cüzdanı değerli kağıtlar kapsamı içerisinde yer almaktadır. Nüfus cüzdanlarının şekil ve içerikleri İçişleri Bakanlığınca tespit edilir.

Nüfus cüzdanı, yurt içinde yerleşim yeri mahalle veya köy muhtarı ya da çalışılan resmi daire veya kurum amiri tarafından onaylanan nüfus cüzdanı talep belgesi ve belgedeki fotoğrafın aynısı bir adet fotoğrafla birlikte ikamet edilen yer nüfus müdürlüğünce, yurt dışında dış temsilciliklerimiz tarafından doldurularak onaylanan nüfus cüzdanı talep belgesi ile dış temsilciliklerimizce ergin olanların kendilerine, ergin olmayanların ise veli, vasi veya resmi vekillik belgesi ibraz edenlere imza karşılığında verilir. 01.01.2009 tarihinden sonra alınmış bir nüfus cüzdanını değiştirmek için elinde bulunan nüfus cüzdanı ve iki adet yeni çekilmiş fotoğraf gerekmektedir. 01.01.2009 tarihinden önce almış olduğu nüfus cüzdanının değiştirmek istenmesi durumunda; eski nüfus cüzdanı iki adet yeni çekilmiş fotoğraf ve (ehliyet, pasaport, memur kimlik kartı, basın kartı, çift uyruklu vatandaşlar için yabancı kimlik kartı pasaport) resmi belgelerinden herhangi birinin aslıyla birlikte fotokopisini getirmesi yeterli olacaktır. 01.01.2009 tarihinden önce almış olduğu nüfus cüzdanını değiştirmek için yukarıda bildirilen belgelerin olmaması durumunda oturduğu mahalle muhtarlığından alacağı Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi ile ayrıca nüfus cüzdanının kayıptan dolayı yeniden çıkarılması içinde mahalle muhtarından yine Nüfus Cüzdanı Talep Belgesi almak koşulu ile bağlı bulunduğu İlçe Nüfus Müdürlüğünden alabilir. Nüfus cüzdanının kaybedilmesi halinde İdari Para cezası uygulanır.

Düzenleme Nedenleri

Doğum,  Kayıp, Yeniden kayıt, Yenileme, Değiştirme

 

S.S.S

1- Nüfus cüzdanı almak için gerekli belgeler nelerdir?

Nüfus cüzdanı almak için yerleşim yeri mahalle veya köy muhtarı ya da çalışılan resmi daire veya kurum amirince onaylanmış nüfus cüzdanı talep belgesi ve belgedeki fotoğrafın aynısı bir adet fotoğrafla nüfus müdürlüğüne başvurulur.

2- Nüfus cüzdanına ve uluslararası aile cüzdanına yapıştırılacak fotoğraf nasıl olmalıdır?

Nüfus ve uluslar arası aile cüzdanlarına yapıştırılacak fotoğrafların, renkli ve ön cepheden baş açık olması ve kişinin son halini göstermesi bakımından son 6 ay içerisinde çekilmiş olması gerekir. Kadınların alın, çene ve yüzleri açık olmak şartıyla başörtülü fotoğrafları da kabul edilir.

3- Nüfus kaydım başka bir ilçede ama nüfus cüzdanı almak istiyorum. Bunun için ne yapmam gerekiyor?

Nüfus müdürlüğüne nüfus cüzdanı talep belgesiyle başvurulduğu takdirde on-line ile nüfus bilgileri kontrol edilerek cüzdan verilir.

4- 18 yaşından büyüklerin nüfus cüzdanını kimler alır?

18 yaşından büyük olanların nüfus cüzdanı kendilerine veya resmi vekiline verilir.

5- 18 yaşından küçüklerin nüfus cüzdanını kimler alır?

18 yaşından küçüklerin nüfus cüzdanı ana, baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilir. Evlilik birliğinin mahkeme kararı ile son bulması halinde; ergin olmayan çocuğa ait nüfus cüzdanı velayete haiz olan ana veya babaya verilir. Ergin olmayan çocuğun ana, babası yurt dışında veya ölmüş ise mahkeme tarafından vasi tayin edilen kişi, vasi yoksa ikinci dereceye kadar hısımları çocuğun nüfus cüzdanını almaya yetkilidir.

6- Nüfus cüzdanına fotoğraf yapıştırma yaşı kaçtır?

Talep edilmediği sürece onbeş yaşından küçüklerin nüfus cüzdanına ve nüfus cüzdanı talep belgesine fotoğraf yapıştırılmaz. Onbeş yaşını doldurmuş olanların fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi ile müracaatları halinde nüfus cüzdanı fotoğraflı olarak düzenlenir.

7- Nüfus cüzdanlarını ne kadar sürede değiştirmem gerekiyor?

Üzerinde silinti, kazıntı ve bir düzeltme yapılmayan, taşıdığı bilgilerden tereddüt duyulmayan nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine gerek yoktur. Ancak kişi cüzdandaki fotoğrafı ile tanınmasını engel teşkil edecek şekilde değişmişse cüzdan değiştirilir.

8- Yakınlarımın nüfus cüzdanlarını alabilir miyim?

Düzenlenen nüfus cüzdanının; ergin olanların (18 yaşından büyüklerin) kendilerine veya resmi vekiline, ergin olmayanların ise ana veya baba ya da vasileri ile çocuğu aile kütüklerine tescil ettirmek için bildirimde bulunma yetkisi olan kişiye verilmesi esastır.

9- Nüfus cüzdanımı değiştireceğim, renkli fotokopi fotoğrafım olmaz mı?

Fotokopi veya bilgisayarda çoğaltılan fotoğraflar zamanla niteliklerini kaybettiğinden kabul edilip işleme alınmaz.

 

NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ İLE İLGİLİ SORULAR

1- Nüfus kayıt örneğimi nasıl ve nereden alabilirim?

Nüfus kayıt örneği, kişilerin bulundukları yer nüfus idaresinden yazılı müracaatları üzerine kendilerine verilmektedir. Ancak kişinin kimliğini kanıtlayan resmi bir belge ile şahsen başvurması halinde yazılı müracaat aranmaz.

2- Kimlerin nüfus kayıt örneklerini alabilirim?

Kaydın sahipleri veya bunların eşleri ile veli, vasi, alt ve üst soyları ya da bu kişilere ait vekillik belgesini ibraz edenler, nüfus müdürlüklerinden doğrudan almaya yetkilidirler.  

Toplam 94889 kez görüntülendi