Hacı Bayram-ı Veli Temalı Kompozisyon Yarışması    -    3. Ankara Fotoğraf Yarışması Duyurusu    -    İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Drone Uçurulmasının Yasak Olduğu Bölgeler    -    15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI    -    PERSONEL KARTI İŞLEMLERİ    -   
Müdürlüğümüz

Kurum Müdürünün Adı Soyadı    : Hasan OĞUZ

 

 

Göreve Başlama Tarihi :10.09.1993

 Personel Sayısı               : 44

Unvanlara Göre Dağılımı : Nüfus Müdürü (1), Nüfus Şefi(2) , VHKİ (35 ), Hizmetli (2) Sözleşmeli Büro Personeli (4)

 

Tel       : 0-312-314 59 38 - 0-312-361 22 71      

Fax      : 0-312-361 22 70

e-posta : kecioren06@nvi.gov.tr

 

İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:

a) Görev çevresi içerisinde nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek.

b) Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yılsonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak.

c) Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak.

d) Nüfus olaylarına ait istatistikleri tutmak ve belirlenecek sürelerde il nüfus ve vatandaşlık müdürlüğüne ve ilgili diğer kuruluşlara vermek.

e) Cezai kovuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malul olan ya da kanuni şekillere uyulmaksızın yapılmış evlilikleri o yer Cumhuriyet Savcılığına bildirmek.

f) Bu yönergede belirlenen esaslara göre kayıt örnekleri veya bilgi vermek.

g) Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak.

h) İlçe Nüfus Müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri

Mevzuata uygun biçimde zamanında yapmak.

i) Nüfus hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli işleri yapmak.

j) Nüfus cüzdanı ve uluslararası aile cüzdanı düzenleyip vermek.

k) Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak.

 

YILLARA GÖRE NÜFUS DAĞILIMI:

1990 YILI GENEL NÜFUS SAYIMINA GÖRE;

 

İlçe Merkezi Nüfusu

               523.260

Pursaklar

                   3.526

Bağlum

                   4.900

Sarayköy

                   2.912

Kurusarı Köyü

                      194

Alacaören Köyü

                      274

Gümüşoluk Köyü

                      651

Sarıbeyler Köyü

                      111

Çalseki

                      157

Keçiören İlçesi Genel Toplamı

               535.985 Kişi

 

 

 

1997 YILI GENEL NÜFUS TESPİTİNE GÖRE;

 

İlçe Merkezi Nüfusu

               588.294

Pursaklar

                 13.526

Bağlum

                   8.075

Sarayköy

                   3.610

Kurusarı Köyü

                      197

Alacaören Köyü

                      256

Gümüşoluk Köyü

                   1.276

Sarıbeyler Köyü

                      323

Çalseki

                      132

Keçiören İlçesi Genel Toplamı

               615.448 Kişi

 

 

2000 YILI GENEL NÜFUS SAYIMINA GÖRE;

 

İlçe Merkezi Nüfusu

               625.167

Pursaklar

                 27.974

Bağlum

                13. 193

Sarayköy

                   4.341

Kurusarı Köyü

                      243

Alacaören Köyü

                      310

Gümüşoluk Köyü

                   1.120

Sarıbeyler Köyü

                      246

Çalseki

                        32

Kösrelik Köyü

                      191

Keçiören İlçesi Genel Toplamı

               672.817 Kişi

 

 

2007 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS KAYDINA GÖRE;

 

Keçiören

Toplam Nüfus

Erkek

Kadın

İlçe Merkezi Nüfusu

746.361

367.999

378.362

Pursaklar

  64.197

  32.416

  31.781

Bağlum

  21.447

  10.860

  10.587

Saray Belediyesi

  11.530

    5.881

    5.649

Genel Toplamı

843.535

417.156

426.379

 

 

2012 YILI ADRESE DAYALI NÜFUS KAYDINA GÖRE;

Ankara

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Keçiören

840.809

415.085

425.724

840.809

415.085

425.724

Toplam

840.809

415.085

425.724

840.809

415.085

425.724

 

 

Toplam 6748 kez görüntülendi