Hacı Bayram-ı Veli Temalı Kompozisyon Yarışması    -    3. Ankara Fotoğraf Yarışması Duyurusu    -    İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Drone Uçurulmasının Yasak Olduğu Bölgeler    -    15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI    -    PERSONEL KARTI İŞLEMLERİ    -   
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü

 

                                                   KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                 HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA

NO

VATANDAŞA

SUNULAN

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

 

1

Taşınmaz Mal

Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin

Önlenmesi   

 1. Matbu Dilekçe
 2. Kira kontratı
 3. Tapu Belgesi.  

10 Dakika (müracaat ) Kanuni süresi 15 gün

Men Kararında + 5 gün

2

634 sayılı Kat

Mülkiyeti Kanununa 2814 sayılı Kanunla eklenen Ek-2 madde

gereğince; Görevleri nedeniyle tahsis edilen ortak kullanım

 alanından (Dışarıdan atanan

Yönetici, Apartman Görevlisi, Bekçi)

Tahliye işlemi 

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

 1. Başvuruda bulunan Yönetici ise Yönetici olduğuna dair karar örneği, kat maliki ise  tapu kayıt örneği
 2. Tahliyesi  istenilen kimsenin işine son verildiğine yöneticiye/ yönetim kuruluna  yetki verildiğine dair kat malikleri kurulu kararı
 3. İş akdinin sona ermesine bağlı olarak görevi nedeniyle tahsis olunan dairenin boşaltılmasına dair ilgiliye gönderilen ihtarname
 4. İşine son verilen kimsenin çalıştığı süreye ait aylık alacakları varsa ihbar ve kıdem tazminatlarının karşılandığına veya güvence altına alındığına dair belge örneği
 5. İşine son verilen kişi kat görevlisi ise çalıştığı sürelerde sigortasının yapıldığını gösteren belge.

10 Dakika (müracaat ) Kanuni süresi 1 hafta

uygulamadaki süre 15 gün 

 

Lokal (içkisiz/içkili)        İzin Belgesi Düzenlenmesi

Dilekçe ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir:

 1. Lokal açılması konusunda alınmış yönetim kurulu kararının örneği
 2. Lokal olarak açılacak yerin tapu senedi örneği, kiralık ise kira kontratının örneği
 3. Ana gayrimenkulün tapu kayıtlarında mesken olarak görünen yerler için kat maliklerinin oy birliği ile aldıkları kararın örneği, mesken ve işyerinin birlikte yer aldığı binalarda mesken sahiplerinin tamamının onayı ve işyeri sahiplerinin oy çokluğu ile aldıkları Kararın örneği, iş hanlarında ise yönetim kurulu kararı örneği
 4. Yapı kullanma (iskan) izin belgesi, bu belgenin bulunmadığı durumlarda ise ilgili belediyeden alınacak söz konusu yerin lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge; bu alanlar dışındaki lokaller için Bayındırlık ve İskan Müdürlüklerinden alınacak lokal olarak kullanılmasında sakınca olmadığına dair belge

1 Ay

4

Tüketici Sorunları           Başvurusu

Matbu Dilekçe (1 asıl, 1 suret) ekine aşağıda belirtilen belgeler eklenir.

 1. Kimlik Fotokopisi
 2. Ekli Belge (2 adet)
 3. Tam Kapak Karton Dosya
 4. Tüketici Şikayeti İle İlgili Delil Oluşturacak Belge

6 Ay + 6 Ay

 

5

Ticari Amaçla İnternet  Toplu Kullanım

Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

 1. Matbu Dilekçe
 2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir

örneği

 1. Vergi Levhası
 2. Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi
 3. Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP
 4. ATO-ANKSOB veya internet Kafeciler odasından üyelik belgesi

15 Gün

6

“Apostille” tasdik

şerhi

           Adli nitelikteki belgelerin apostili; Kaymakamlığımıza yetki verilmediğinden Adalet Saraylarındaki Adalet Komisyonunca yapılmaktadır. Tüm ülke sınırları içerisinde apostil sisteminde imza yetkisi idari nitelikteki belgeler, noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi

10 Dakika

7

İnsan Hakları İhlalleri   Başvurusu

 

   Dilekçe varsa diğer belge.

30 Gün

8-

SGK 5434 Sayılı Kanun  Gereğince Muhtaçlık Kararı

 1. Matbu Dilekçe
 2. Mal Bildirim Formu (2 Adet)
 3. Nüfus Kayıt Örneği
 4. Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro
 5. Sağlık Kurulu Raporu
 6. SOYBİS Araştırma Belgesi.

20 Gün  

 

9

 

 Adli Sicil Kaydı

 

 1. Nüfus Cüzdanı, Sürücü Belgesi veya Nüfus Kayıt Örneği Belgelerinden herhangi birisiyle yapılan başvuru
 2. 18 yaşından küçüklerin müracaatında bakmakla yükümlü velisiyle birlikte gelmesi

 

5 Dakika

 

10

 

 Bilgi Edinme Kanunu

       Dilekçe veya elektronik olarak başvurma.

Elektronik Başvuruda 15 Gün

 

11

 

 Dilekçe Kanunu

       Dilekçe

30 Gün

 

Başvuru esnasında yakarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru

 yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukardaki tabloda bazı hizmetlerin

bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri     :                                              İkinci Müracaat Yeri  :              

İsim                        : Sedat UYAR                           İsim                          : İhsan KARA

Unvan                     : Yazı İşleri Müdürü                 Unvan                       : Kaymakam V.

Adres                      : Keçiören Kaymakamlığı         Adres                         : Keçiören Kaymakamlığı

Tel                          : (0 312) 358 58 30                 Tel                             : (0 312) 314 21 10

Faks                        : (0 312) 361 30 40                 Faks                          : (0312) 360 02 62

e-Posta                   : keciören@icisleri.gov.tr         e-Posta                       : kecioren@icisleri.gov.tr

 

Toplam 3574 kez görüntülendi