Hacı Bayram-ı Veli Temalı Kompozisyon Yarışması    -    3. Ankara Fotoğraf Yarışması Duyurusu    -    İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Drone Uçurulmasının Yasak Olduğu Bölgeler    -    15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI    -    PERSONEL KARTI İŞLEMLERİ    -   
İlçe Nüfus Müdürlüğü

KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ SÜRE)

1

Doğum işlemleri

(Nüfusa İlk Kayıt)

1-Doğum Raporu (var ise)

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 15 Maddesi

2-Bildirim; ana, baba vasi veya Kayyım Bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından, doğumu gösteren resmi belgeye veya sözlü beyana dayalı olarak da yapabilir. Evlilik dışında dünyaya gelen çocukların bildirimi ise ana, ananın küçük, kısıtlı veya ölmüş olması yada da velayetin kendisinden alınmış olması durumunda çocuk için atanacak vasi veya kayyımları tarafından veya velayetin babaya verilmesi durumunda baba tarafından yapılır.

Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 26/1 maddesi.

3-Evlilik öncesi doğan çocukların anne baba tarafından birlikte bildirilmesi zorunludur.

Nüfus Hizmetleri Kanununu Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 24.maddesi

6-10 dakika

2

Saklı nüfus işlemleri

1-Saklı nüfus ilmühaberi 

2-Dilekçe

3-Beyan formu

4-İlgilinin talebi halinde, bir adet doğum tutanağı

5-2 adet fotoğraf

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 11 inci maddesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 35 inci maddesi 

6 ay

3

Nüfus Yazımı / Yazım Dışı Kalanlar

1-Nüfus veya uluslar arası aile cüzdanları/Nüfus Müdürlüklerinden alınmış onaylı nüfus kayıt örnekleri/Askerlik terhis belgesi /Yaş, ad ve soy bağı gibi kişi hallerine ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı/Genel Müdürlükçe verilmiş onaylı vatandaşlık kararları/Türkiye Cumhuriyeti pasaportları/Vatandaşlık durumu açıklanmış veya Nüfusa kayıtlı oldukları yer gösterilmiş olmak kaydıyla okul diploması, tasdikname veya diğer belgeler/çalışan kurumlarca verilmiş onaylı kimlik belgeleri.

Nüfus Hizmetleri Kanununu Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 44.maddesi 

10 dakika

4

Evlenme

1-İki örnek olarak düzenlenen evlenme beyannamesi.

2-Fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.

3-Resmi veya özel sağlık kurum ve kuruluşlardan alınacak sağlık raporu/ resmi sağlık kurulu raporu.

4-Rıza belgesi.

5-Vesikalık fotoğraf.

6-Nüfus kayıt örneği  veya evlenme ehliyet belgesi.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 136 ncı maddesi

15 dakika

5

Mal Bildirimi Başvuru formu

1-Mal Rejimi Sözleşmesi 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 205inci maddesi

4-6 dakika

6

Evliliğin Feshi/İptali

1-Mahkeme kararı

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 146 ncı maddesi

4-6 dakika

7

Evlenme işlemleri

(evliliğin işlenmesi )

1-Evlendirme Memurluğunca düzenlenen 2 nüsha Mernis evlendirme bildirimi

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 23 ve 24 üncü maddeleri

4-6 dakika

8

Ölüm

1-Ölümü Tespit eden kurum tarafından düzenlenerek Nüfus Müdürlüğüne gönderilen 2 nüsha Mernis Ölümü bildirimi

2-Bildirim sırasında herhangi bir belge verilmediği taktirde; ölünün hısımlarının ve ölüm olayını bilenlerin kimlikleri ile yerleşim yeri adresleri tespit edilir. Belgeler bir yazı ekinde güvenlik makamlarına mülki idare amirliği aracılığı ile gönderilerek ilgili kişinin ölümünün araştırılması istenir. Tahkikat sonucuna göre ölüm işlemi sonuçlandırılır.

Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 69.maddesi

4-6 dakika

9

Boşanma

1-Mahkeme kararı

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 170 ncı maddesi 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 27 ve 54 uncu maddesi

4-6 dakika

10

Kayıt Düzeltme

1-Mahkeme Kararı

 

4-6 dakika

11

Gaiplik/Gaipliğin Feshi

1-Mahkeme Kararı

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 29 ve 32 incı maddeleri

4-6 dakika

12

Vasiyetname Bildirimi/İptali

1-Bildirim veya vasiyetnamenin iptaline ilişkin yazı

Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 155. Maddesi

4-6 dakika

13

Evlat Edinme/Evlat Edinmenin İptali

1-Mahkeme Kararı

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 315,317 ve 318 inci maddeleri

4-6 dakika

14

Tanıma /Tanımanın iptali

1-Tanıma Senedi /-Mahkeme Kararı

Tanıma; babanın,nüfus memuruna,mahkeme,notere veya konsolosluğa yazılı başvurarak düzenlenen resmi senetle yada vasiyetnamede belirtilen çocuğun  kendisinden olduğunu beyan etmesidir. Tanıma beyanında bulunan kimse küçük veya kısıtlı ise veli veya varisinin de rızası gerekir.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 295/297 ve 298 inci maddeleri

6-10 dakika

15

Babalığa Hüküm

1-Mahkeme kararı

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 301 inci maddesi

6-10 dakika

16

Soybağı’nın Reddi  

1-Mahkeme kararı

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 286 inci maddesi

6-10 dakika

17

Maddi Hata/İdarece Kayıt Düzeltme/Kayıt Tamamlama

1-Bilgi Edinme Başvurusu /Gerektiğinde dilekçe

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 38 inci maddesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 79 ve 80 inci maddeleri

4-6 dakika

18

Kızlık Soyadını Kullanma Talep Dilekçeleri

1-Dilekçe

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 187 nci maddesi 

 

4-6 dakika

19

Nüfus Kaydının İptali

1-Mahkeme Kararı

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 40 nci maddesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 98 inci maddesi

4-6 dakika

20

Kaydın İdarece İptali

1-Dilekçe

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 40 nci maddesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 98 inci maddesi 

4-6 dakika

21

Kaydın Mahkemece İptali

1-Mahkeme Kararı

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 40 nci maddesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 99 inci maddesi

4-6 dakika

22

Kayıt Taşıma/Kayıt Birleştirme

1-Dilekçe, 2 mahkeme Kararı

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun Geçici 5 inci maddesi ve Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 49,67,86nci maddeleri

4-6 dakika

23

Din

1-Dilekçe

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 35 inci maddesi

4-6 dakika

24

Yeşilkart Verilmesine İlişkin Tescil/İptal Kararları

1-Yeşil kart bildirim yazısı

Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 166ncı maddesi

4-6 dakika

25

Veli/Vasi Bildirimi İptali

1-Mahkeme Kararı

4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 404 üncü maddesi /470,471,472,473,474,475 ve 476 ınci maddeleri

4-6 dakika

26

Nüfus Cüzdanı

1-Fotoğraflı Nüfus cüzdanı talep belgesi (15 yaşından küçüklerde fotoğraf zorunlu değil)

2- Fotoğraf ( 1 adet talep belgesindeki fotoğrafın aynısını ve son 6 ay içerisinde çekilmiş)

3- 01/01/2001 tarihinden sonra düzenlenen ve sistemde kaydı olan nüfus cüzdanlarının yenilenmesinde nüfus cüzdan talep belgesi aranmaz  

4-01/01/2001 Tarihinden önce düzenlenen ve sistemde kaydı olmayan  nüfus cüzdanlarının yenilenmesine ilişkin müracaat sırasında aşağıdaki belgelerden birinin nüfus cüzdanı ile birlikte ibraz edilmesi halinde nüfus cüzdanı talep belgesi aranmaz.

Uluslar arası Aile cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı,Basın Kartı, Yabancılara mahsus İkamet Teskeresi, Yabancı Kimlik Kartı veya Pasaportu ibraz edilen belgelerin kişinin kimliğinin tespitine yardımcı olacak nitelikte olmalıdır.

5-Kayıp nedeni ile nüfus cüzdanı talep edilmesi halinde yerleşim yeri muhtarlığından düzenlenen nüfus cüzdanı talep belgesi.

Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 128/131 maddeleri

3-5 dakika 

27

Uluslar arası Aile cüzdanı 

1-01/01/2001 tarihinden sonra düzenlenen ve sistemde kaydı olan Nüfus Cüzdanları ile müracaat eden vatandaşlarımızdan Uluslararası Aile Cüzdanı Talep belgesi aranmaz. Sadece 2’şer adet yeni çekilmiş fotoğraf istenilir.

2-01/01/2001 tarihinden önce düzenlenen Nüfus Cüzdanları ile müracaat eden vatandaşlarımızdan son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı Uluslararası Aile Cüzdanı Talep Belgesi ile talep belgesindeki fotoğrafın aynısından 1’er adet istenilir.

Nüfus Hizmetleri Kanunun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 128 maddesi

15 dakika

28

Nüfus Kayıt Örneği

1-Nüfus cüzdanı

2-Dilekçe

3-Vekaletname

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunun 43 üncü maddesi

2 dakika

29

Uluslar arası Sözleşmeler Uyarınca

Düzenlenen;A (Doğum Kayıt Örneği )

B(Evlenme Kayıt Örneği )

C (ölüm Kayıt Örneği ) Formları ve

Tasdik İşlemleri

1-Nüfus Cüzdanı

2-Yabancı Uyruklu Kişiler İçin Kimlik Belgesi

Yazışma Ekleri: Sözleşme eki formlar, ölüm olayı için sözleşme eki form ile birlikte mevcutsa ilgilinin kimliğini saptamaya yardımcı pasaport veya kimlik.

Mevzuat dayanağı: La Haye 12 No’lu “yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin kaldırılması Sözleşmesi” ile Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu Sözleşmeleri (sıklıkla 16, 20 nolu sözleşmeler)

4-6 dakika

30

Adres Tespiti İle İlgili İşler

1-Nüfus Cüzdanı

2-Pasaport

3-Ehliyet

4-Evlilik Cüzdanı

5-Oturduğu adresi belgelendiren resmi bir belge (son aya ait elektik, su, ev telefonu faturası ya da kat mülkiyet tapusu)

3-5 dakika

31

Yerleşim Yeri Belgesi

1-Nüfus Cüzdanı

2-Pasaport

3-Ehliyet

4-Evlilik Cüzdanı

2 dakika

32

Vatandaşlık

Türk Vatandaşlığını kazanma İle ilgili işlemler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülmektedir. Müracaat makamları; Valilikler, Konsolosluklar ve Genel Müdürlüktür.

6 ay

33

Kurumlarla Yapılan Yazışmalar

1-Mülki İdare Amirinin Yazılı Emri

15 gün

34

Yabancı Makamlarca Verilmiş Olan Resmi Belgelerin İşleme Alınması

1)Yabancı resmi makamlarca verilmiş olan belgeler aşağıda belirtilen şekilde işleme alınır:

a) Sözleşmiş ülkelerce mütekabiyet esasına dayalı, belgeyi düzenleyen ülkelerin yetkili makamlarının imza ve mührünü taşıması şartı ile kabul edilebilen ve ilgili sözleşmesi gereği formüle edilmiş olan belgeler herhangi bir tasdik işlemine tabi tutulamaz. Bu belgeler;

b)Ülkemizin de üyesi bulunduğu Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunca hazırlanarak uygulamaya konulan sözleşme gereği düzenlenen ve belirli bir işlem görmeden doğrudan kabul edilerek işleme alınır.

2) La Haye Devletler Özel Hukuk Konferansınca hazırlanan ve Devletimizin de taraf olduğu Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf devlet yetkili makamlarca belge üzerine veya ek bir belge olarak, Belgeye ilişkin tasdik şerhi  (Apostille) düzenlenmiş ise belgenin aslı, noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte kabul edilerek işleme alınır

b) Yetkili kurum tarafından tesis edilecek işlem gereğince talep edilen ve düzenleyen yabancı resmi makamlara göre farklılık arz, eden belirli bir formüle tabi olmayan ve ispat niteliği taşıyan belgeler ise tasdik işlemine tabi tutulur.

c)Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf bir ülkenin,ülkemizdeki temsilciliğince düzenlenen ve verilen belgelere Sözleşmenin 1 inci maddesi gereği tasdik şerhi (Apostille) uygulanamaz. Bu tür belgeler yabancı ülke temsilciliğinin bulunduğu ilin valiliğince veya Dışişleri Bakanlığımızca (yabancı temsilcilik Ankara ‘da ise Dışişleri Bakanlığımızca) “Belgedeki imza mühür …….…Konsolosluğuna aittir.” şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde ise noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

d)Belge, yabancı ülkelerin yerel makamlarınca düzenlenmiş ise düzenleyen ülkenin Türkiye’deki

temsilciğince tasdik edilmesinden sonra , Dışişleri bakanlığımızca belgenin aslına “Belgedeki imza ve mühür ……….Konsolosluğuna /Büyükelçiliğine aittir.“ şeklinde şerh verilmesini takibinden noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

e) Yabancı ülkenin yerel makamlarınca düzenlenen ve düzenlendiği ülkedeki konsolosluğumuz tarafından “imza ve mühür ………………makama aittir.” şeklinde aslı tasdik edilen belgeler, konsolosluğumuz veya yeminli tercümanlar tarafından yapılmış çevirileriyle birlikte doğrudan işleme alınır. Tercümeleri yeminli tercümanlarca yapılmış belgelerde konsolosluğumuzun imza ve mühür tasdiki bulunmalıdır.

f)Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliğince düzenlenmiş belgeler, yabancı temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca (Yabancı temsilcilik Ankara’da bulunuyorsa Dışişleri Bakanlığımızca) “Belgedeki imza ve mühür ………..Konsolosluğuna /Büyükelçiliğine aittir.” Şeklinde tasdik edilmesinden sonra, belge yabancı dilde düzenlenmiş ise noter tasdikli Türkçe tercümesi İle birlikte işleme alınır.

g) Ülkemizde dış temsilciliği bulunmayan devlet makamlarınca veya adına akredite olmuş (ilgili devlet adına işlem yapmakla yetkili ) devletin yetkili makamlarınca verilmiş belgeler, akredite devletin Türkiye’deki dış temsilciliğince belgenin onaylanmasının ardından, dış temsilciliğin bulunduğu il valiliği veya Dışişleri Bakanlığımızca  “Belgedeki imza ve mühür ………….Konsolosluğuna/Büyükelçiliğine aittir.” şeklinde şerh verilmesinden sonra, belgenin aslı noter tasdikli Türkçe tercümesi ile birlikte işleme alınır.

h) Dış temsilciliğimizin bulunmadığı devlet makamlarca verilmiş belgeler, belgeyi veren devlete akredite olan dış temsilciliğimizce “Belgedeki imza ve mühür……………Dışişleri Bakanlığı’na aittir.”   şeklinde şerh verilmesinin ardından, belgenin aslı noter tasdikli tercümesi ile birlikte işleme alınır.

i) Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

Tasdik edecek diğer kurumların ve hizmet alan kişinin çalışma performansına göre değişmektedir.

Başvuru esasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:

İsim:  Hasan OĞUZ

Unvan: Keçiören İlçe Nüfus Müdürü

Adres: Güçlükaya Mh. Savur sk. No:1 Keçiören/ANKARA

Tel: 0312 314 59 38

Faks: 0312 361 22 70

E-Posta: kecioren06 @nvi.gov.tr

İkinci Müracaat Yeri: Keçiören Kaymakamlığı

İsim: Nusret DİRİM

Unvan: Keçiören Kaymakamı

Adres: Güçlükaya Mh. Savur sk. No:1 Keçiören/ANKARA

Tel: 0312 314 21 10

Faks:  0312 360 02 62

 

 

Toplam 87815 kez görüntülendi