Hacı Bayram-ı Veli Temalı Kompozisyon Yarışması    -    3. Ankara Fotoğraf Yarışması Duyurusu    -    İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Drone Uçurulmasının Yasak Olduğu Bölgeler    -    15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI    -    PERSONEL KARTI İŞLEMLERİ    -   
İlçe Malmüdürlüğü
İLÇE MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ
1 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 1- Konusuna Göre; 15 DAKİKA
a) İlgili idarenin yazısı
b) Mahkeme kararı
c) İdari para cezası karar tutanağı
d) Ecrimisil ihbarnamesi
e) İlgilinin beyanı
2 Teminat Alınması 1- İhaleyi yapan kurumun yazısı 15 DAKİKA
2- Teminat olarak kabul edilecek değerler
3 Kesin Teminat İadesi 1- İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı 45 DAKİKA
2- Alındı Belgesi
3- SGK İlişiksizlik belgesi
4- İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu olmadığına dair belge
5- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
6- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
4 Geçici Teminat İadesi 1- İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı 45 DAKİKA
2- Alındı belgesi
3- Nakit teminatların iadesinde ilgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
5 Bütçe Gelirlerinin Red ve İadesi 1- Alındı belgesi 1 SAAT
2- İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı
3- İlgilinin banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
6 Mahsup Belgesi Niteliğinde Muhasebe İşlem Fişi Verilmesi Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe 10 DAKİKA
7 Emanet İade İşlemleri 1- İlgilinin banka hesap bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe 30 DAKİKA
2- Alındı belgesi ( düzenlenmiş olması halinde )
3- Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı
4- Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi
8 Kaybedilen Alındı Belgeleri İçin Tasdikli Suret Verilmesi 1- Dilekçe 1 SAAT
2- Gerekli hallerde gazete ilanı
                 
1-Mücbir sebepler,sistem arızaları,elektrik kesilmesi vb.haller sebebiyle,tanımlanmış hizmetlerin geçici veya sürekli olarak kesintiye uğraması durumunda çalışılamayan süreler hizmetlerin tamamlanma sürelerine eklenir
2-Hizmetin tamamlanma süresine ait başlama tarih ve saati,birimdeki söz konusu hizmetlere fiilen başlanıldığı anda başlar
3-Kamu hizmet standartlarında hizmet adıyla özel olarak tanımlanmamış hizmetler uygun olması halinde,genel olarak tanımlanmış hizmetler kapsamında değerlendirilereksonuçlandırılır.
4-Gerçeğe aykırı bilgi ve belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılır.(Kamu Hizmet Standartlarında uyulacakUsul ve Esaslara Glişkin Yönetmeliğin 9'uncumaddesi)
5-Kamu Hizmet Standartları Tablosunda tanımlanmış hizmetlerden, sadece muhasebe biriminde başlatılıp,aynı muhasebe biriminde tamamlanan hizmetler için belirlenmiş süreler aynen geçerlidir.
Ancak, muhasebe biriminde başlatılıp, ilgili mevzuatı gereğince başka idarelerde devan ettikten sonra, tekrar ilk müracaatın yapıldığı birime dönen ve işlemin kalan bölümü bu birimlerde tamamlanan hizmetlerde, başka idarelerin varsa ilgili mevzuatındaki süreler, yok ise Kamu hizmet Standartları Yönetmeliğinin 11'inci maddesinde belirtilen süreler hizmetin tamamlanma sürelerine dahil edilmiştir. Hizmetin bütünü içinde, başka idarelerce yapılacak işlemlerden doğan gecikmelerdeki süreler ayrıca eklenir. Muhasebe biriminde başlatıldıktan sonra, başka idarelerde  devam ederek başka idarelerde tamamlanan (muhasebe birimine geri dönmeyen)  hizmetlerde hizmetin bütünü içindeki sorumluluk,  hizmetin muhasebe birimindeki bölümü ile sınırlı olur.
6-Başvuru esnasında, ödemek zorunda olunan mali yükümlülükler ilgililerince ödenir.
7- Nakitin alacaklısına (hak sahibine) banka kanalıyla ödenmesi gerektiğinde, nakit teminine aitişlemlerin normal sürelerinde yapılacağı varsayılmıştır.
8- Bütçe ödeneği karşılık tutulması suretiyle yapılacak ödemelerde bu süreler, ödeneğin kullanımına hazır olması durumunda geçerlidir.
9- Görüş alınması gereken durumlarda,uygun görüşün süresi içinde gelmiş olacağı varsayılmıştır.
Başvuru esnasında yukarda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
                 
  İlk Müracaat Yeri : KEÇİÖREN MALMÜDÜRLÜĞÜ İkinci Müracaat Yeri : KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI
  İsim : Mümtaz YAVUZKANAT   İsim : Nusret DİRİM  
  Unvan : Malmüdürü   Unvan : Kaymakam  
  Adres : Keçiören Kaymakamlığı   Adres : Güçlükaya Mh. Savur Sk.. No:1 Keçiören
  Tel. : 314 58 78   Tel. : 314 21 10  
  Faks : 359 27 16   Faks : 360 02 62  
  e posta : sym06154@muhasebat.gov.tr e posta :    
Toplam 9790 kez görüntülendi