Hacı Bayram-ı Veli Temalı Kompozisyon Yarışması    -    3. Ankara Fotoğraf Yarışması Duyurusu    -    İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Drone Uçurulmasının Yasak Olduğu Bölgeler    -    15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI    -    PERSONEL KARTI İŞLEMLERİ    -   
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

KEÇİÖREN İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

 

1

Çiftçi Kayıt Sistemi Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

1 SAAT

 

2- Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Formu ve Ekleri(Gerektiğinde Kira Sözleşmesi,  Muvafakatname, Taahütname)

 
 

3- Güncel tapu kayıt örneği

 

4- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

5-Tüzel kişilerden ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve yetki belgesi istenir

 

6-Ziraat Odası Çiftçilik Belgesi

 

2

Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi

 T.C Kimlik No İbrazı

1 SAAT

 

3

Yem Bitkileri Desteklemesi Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi,

1 SAAT

 

2- Taahhütname

 

3- Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Formu ve Ekleri

 

4

Mazot ve Kimyevi Gübre Desteklemesi Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

1 SAAT

 

2- Taahhütname

 

3- Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Formu ve Ekleri

 

5

Toprak Tahlili Desteklemesi Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

1 SAAT

 

2- Güncellenmiş Çiftçi Kayıt Formu ve Ekleri

 

3- Toprak Analiz Forumu

 

6

Sertifikalı Tohumluk-Fidan Kullanım Desteği Başvurusu

1- Başvuru Dilekçesi

1 SAAT

 

2- Talep Formu

 

3- Tohum-Fidan Satış Faturası

 

4- Tohum Sertifikasının Onaylı Fotokopisi

 

7

Arazi Vasfı Değişikliği

1-Dilekçe

5 GÜN

 

2-Tapu Müdürlüğünden alınmış yazı

 

8

Tarımsal Amançlı Elektrik Kullanımı

1-Dilekçe

5 GÜN

 

2-DSİ Su Kullanım İzin Belgesi

 

9

Prim Uygulamaları Başvurusu                  (Ayçiçeği-Kanola vb.)

1- Başvuru Dilekçesi

1 SAAT

 

2-  Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

3-  Satış Müstahsil Makbuzu

 

4-Borsa Tescil Beyennamesi

 

10

Tabii Afetlerin Neden Olduğu Hasar Tespitleri

Dilekçe

5 GÜN

 

11

Tarımsal ilaç Reçetesi Yazımı

1- Sözlü Başvuru

30 DAKİKA

 

2- Hastalık veya zararlı örneği

 

12

Bitki Hastalık ve Zararlılarının Yerinde Tespiti

Dilekçe veya Sözlü Talep

5 GÜN

 
 

13

Zirai Keşif Talebi

1- Başvuru Dilekçesi

5 GÜN

 

2- Tapu Fotokopisi

 

3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

 

14

Arazi Gelir Tespit Raporu

1- Nüfus Kayıtları

1 SAAT

 

2-Tapu ve Belediye Arazi Kayıtları

 

15

Hayvan Varlığı Tespiti                              (Yeşilkart, 2022, Sydv vb.)

1- Nüfus kayıtları

1 SAAT

 

2- Türk-Vet Kaydı

 

16

3071 S.K Gereği Hakkının Kullanılması

Dilekçe

30 GÜN

 

17

BİMER

Elektronik Başvuru Formu

30 GÜN

 

18

Canlı Hayvan Sevkleri ve Hayvan Maddeleri Sevki

Canlı Hayvan İçin

1 SAAT

 

1)Büyükbaş hayvanlar için Hayvan Pasaportu

 

2)Sevk Tarihinden 15 gün önce ve en fazla 6 ay içerisinde yapılmış

 

Şap Aşısı Belgesi.

 

Hay.Mad. İçin

 

1)Kesimhane sorumlu veteriner hek. tarafından düzenlenmiş kesim

 

raporu

 

2-Döner sermaye makbuzu

 

19

Hayvan Pasaportu

1)Müracaat formu

10 DAKİKA

 

2)Kimlik belgesi

 

3)Döner sermaye makbuzu

 

20

İşletme Tescil Belgesi -Hayvan Varlığı Listesi

T.C Kimlik Belgesi.

10 DAKİKA

 
 

21

İhbarı Mecburi Hayvan  Hastalıkları

Köy Muhtarı, Serbest Vet.Hek., Kolluk Kuvvetleri, Resmi ve Özel

1  GÜN

 

Görevlilerin sözlü veya yazılı ihbarı.

 

22

Önsoy Kütüğü Kayıt

Önsoy D46kütüğü İçin:
Serbest Veteriner Hekimlerin kesmiş oldukları suni tohumlama
makbuzlarındaki bilgiler esas alınarak önsoy
 kütüğüne kayıt yapılır.
 

30 GÜN

 

23

Anaç Sığır Desteklemeleri

1-E Islah Sisteminden Yayımlanan Askı Listelerinim Askıya Çıkarılması ve İtirazların Değerlendirilmesi                                                                                                2-İl Müdürlüğüne İcmal-1 Listelerinin  Onaylayarak Gönderilmesi

Her yıl yayınlanan  Tebliğine
göre değişiklik gösterir.

 

24

Buzağı Desteklemeleri- Ön Soy Kütüğü

1- Başvuru Dilekçelerinin Kabulü

Her yıl yayınlanan  Tebliğine
göre değişiklik gösterir.

 

2-E İslah Sisteminde Yayımlanan Askı Listelerinin Askıya Çıkarılması ve İtirazların Değerlendirilmesi

 

3-İl Müdürlüğüne İcmal-1 Listelerinini Onaylayarak Gönderilmesi

 

25

Anaç Koyun Desteklemeleri

1-Başvuru Dilekçesi (Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Üyeleri Adına Başvurabilir.)

Her yıl yayınlanan  Tebliğine
göre değişiklik gösterir.

 

2-Üye Listesi

 

3-İcmal Hazırlama Yetki Belgesi(Üst Birlikten Alınacak)

 

4-İşletmelerde Yapılan Tespit

 

5- KKBS den İcmallerin Hazırlanması, Askıya Çıkarılması VE İtirazların Değerlendirilmesi

 

6-İl Müdürğüne İcmal-1 Listelerini Onaylanarak Gönderilmesi

 

26

Süt Teşvik  Primi

1-Müstahsil Makbuzu

Her yıl yayınlanan  Tebliğine
göre değişiklik gösterir.

 

Müstahsil Makbuzunda Olması Gereken Şartlar:                                                                    (Süt Teşvik Kod Numarası-Süt İşleme Tesisinin Adı ve Adresi-Üreticinin Adı,Soyadı ve Adresi-Teslim Edilen Süt Miktarı (Litre Olarak)-Sütün Litre Fiyatı ve Tutarı-Süt İşleme Tesisi Yetkilisinin İmzası ve Kaşesi)

 

27

Anaç Manda Desteklemesi

1. Başvuru Dilekçesi

Her yıl yayınlanan  Tebliğine
göre değişiklik gösterir.

 

2. Türkvet İşletme Tescil Belgesi

 

 

 

 

 

 

 

28

Arı Konaklama Belgesi

1-Dilekçe                                                                                               

5 GÜN

 

2-Sağlık Raporu                                                                                                                                      

 

3-Arıcılık Kimlik Fotokopisi                                                                                                                        

 

4-ArıcılıkBelgesi Fotokopisi                                                                                                                          

 

5-Konaklama Yeri Uygunluk Yazısı

 

29

Arıcılık Desteklemesi

1-Dilekçe

Her yıl yayınlanan  Tebliğine
göre değişiklik gösterir.

 

(Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı, en az otuz adet arılı

 

kovana sahip birlik üyesi arıcılar arılığın bulunduğu ilin

 

il/ilçe müdürlüğüne müracaat eder)

 

2- Arıcı kayıtlı olduğu il/ilçe dışında müracaat ediyor ise Arı Konaklama Belgesi ve Yurtiçi Hayvan Sevklerine Mahsus Veteriner Sağlık Raporu ile müracaat eder

 

4-İşletmeler de Yapılan Tespit

 

5-AKS Sisteminden İcmallerin Alınarak Askıya Çıkarılması ve İtirazların Değerlendirilmesi

 

6- İcmallerin Onaylanarak İl Müdürlüğüne Gönderilmesi

 

30

Hayvan Hastalıkları İle Mücadele Aşılama Çalışmaları

1-Başvuru dilekçesi (Yazılı-sözlü)

Bakanlıkça belirlenen sürede

 

31

Hayvanların  Kayıt Altına  Alınması ve Bildirimlerin Değerlendirilmesi

1-Hayvan Bildirim Formu İle Başvuru
2-Küpe Kontrolü Belgesi

1 GÜN

 

32

Besicilik Erkek Sığır Desteklemeleri

1-Başvuların  Değerlendirilmesi

Her yıl yayınlanan  Tebliğine
göre değişiklik gösterir.

 

2-UKES den İcmallerin Hazırlanması, Askıya Çıkarılması ve İtirazların Değerlendirilmesi

 

3-İl Müdrüğüne İcmal-1 Listelerini Onaylanarak Gönderilmesi

 

33

Isırık Vakalarının Kuduz Hastalığı Yönünden Değerlendirilmesi

İlgili Sağlık Kuruluşlarından Gelen Resmi Yazıile  Bildirim

10 GÜN

 

Müşahade Altına Alınması

 

Müşadenin Sonlandırılması

 

34

TAPDK Süre Uzatımı

1-Satış belgesinin aslı

10 DAKİKA

 

2- Banka Dekontu

 

35

TAPDK İlk Başvuru                              (Gerçek Kişi)

1-TAPDK internet sitesindenSatıcı Belgesi Formu çıktısı

5 GÜN

 

2-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı aslı ve fotokopisi

 

3-Sabıka Kaydı Belgesi

 

4-Vergi Levhası Fotokopisi

 

5-Kimlik Fotokopisi

 

6-Alkol satışı yapacaklar için Belediyeden alınacak "100 metre şartı" yazısı

 

7-Banka Dekontu

 

36

TAPDK İlk Başvuru                              (Şirket)

1-TAPDK internet sitesindenSatıcı Belgesi Formu çıktısı

5 GÜN

 

2-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı aslı ve fotokopisi

 

3-Şirketin her ortağı için ayrı ayrı "Sabıka Kaydı Belgesi"

 

4-Vergi Levhası Fotokopisi

 

5-Otrakların Kimlik Fotokopileri

 

6- Ticari Sicil Gazetesi Aslı ve Fotokopisi

 

7-Alkol satışı yapacaklar için Belediyeden alınacak "100 metre şartı" yazısı

 

8- İmza sürküsünün aslı ve fotokopisi

 

9-Banka Dekontu

 

37

TAPDK Adres vb. Değişik Talepleri

1-TAPDK Belgesinin Aslı

5 GÜN

 

2-İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı aslı ve fotokopisi                                    (Yeni Adrese Göre Düzenlenmiş)

 

3-Alkol satışı yapacaklar için Belediyeden alınacak "100 metre şartı" yazısı

 

38

İşletme Kayıt Belgesi Verilmesi

1- İşletme Kayıt Belgesi Başvuru ve Beyannamesi (EK-4)

15 GÜN

 

2- Kaşe

 

 

 

 

 

 

 
   

39

ALO 174 Şikayetlerinin Değerlendirilmesi

Başvurular Alo Gıda Hattı Çağrı Merkezine yapılır.  (Başvuruda şikayet edenin kimlik bilgileri, şikayet ettiği yerin adı açık adresi, şikayet konusu ve ürünle ilgili bilgiler alınır.)

5 GÜN

 

40

Amatör Balıkçılık Belgesi

1-Dilekçe

2 GÜN

 

2-İki adet fotoğraf

 

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi

 
     

2014

 
Toplam 4631 kez görüntülendi