Hacı Bayram-ı Veli Temalı Kompozisyon Yarışması    -    3. Ankara Fotoğraf Yarışması Duyurusu    -    İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Drone Uçurulmasının Yasak Olduğu Bölgeler    -    15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI    -    PERSONEL KARTI İŞLEMLERİ    -   
Doğum İşlemleri

Evlilik içinde doğan çocuklar, babalarının nüfusta kayıtlı oldukları haneye baba soyadıyla; evlilik dışında doğan çocuklar anasının bekarlık hanesine, anasının bekarlık soyadı ve bildirilen baba adıyla; tanınan veya babalığına hükmedilen çocuklar baba hanesi baba soyadı ile tescil edilirler.

Bildirim Zorunluluğu ve Süresi: Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye'de otuz gün içinde olayın olduğu yerin veya herhangi bir nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur. Bu sürelerin aşılması halinde İdari Yaptırım Kararı uygulanır.

 

Bildirim Şekli:

Doğum bildirimi, doğumu gösteren resmî belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilir. Yurt dışındaki doğum bildirimleri, yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesi veya doğumla ilgili resmi belge veya raporların aslı ile Türkçeye tercüme edilmiş örneklerinin, ilgililerin nüfus kaydını içeren kimlik bilgileri veya aile kütüklerinde kayıtlı oldukları yeri gösteren belgeleri ve çocuğa konulan adın belirtildiği dilekçe ile birlikte posta ile ilçe nüfus müdürlüklerine veya dış temsilciliklerimize gönderilmesi suretiyle yapılabilir.

S.S.S

1- Yeni doğan çocukları nüfus kütüğüne kimler kayıt ettirebilir?

Doğumları ana, baba, vasi veya kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar bildirerek nüfus kütüğüne kaydettirmekle yükümlüdür.

2- Çocuk yazdırmak için hangi belgeler gerekir?

Doğum olayı nüfus memuruna sözlü olarak bildirilir. Bildirim sırasında çocuğun baba ve anasının nüfus cüzdanı veya nüfus kayıt örneği ile varsa doğuma ait resmi belge ve raporlar memura verilir.

3- Çocuk doğum tarihinden itibaren ne kadar sürede kütüklere kayıt ettirilmelidir?    Her doğum olayının, doğumun olduğu tarihten başlayarak yurt içinde otuz gün içinde nüfus memuruna, yurt dışında atmış gün içinde başkonsolosluklara bildirilmesi zorunludur.                   

4- Çocuğum evde doğdu ve doğum raporu yok. Ne yapmam gerekiyor?                          

Sözlü olarak bildirimde bulunulması gerekir.

5- Çocuğuma isim verirken, ailemde olan başka birisinin ismini verebilir miyim?

Verilebilir.

6- Çocuğumun dini alanı boş olmasını istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 341 inci maddesi gereğince çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı ana ve babaya ait olduğundan, anne ve babanın bu yönde tasarrufta bulunmaları halinde çocuğun dini sütunu boş bırakılır.

7- Yeni doğan çocuğumun kan grubunu yazdırmak için ne yapmam gerekiyor?

Kan grubu hakkında resmi bir rapor ya da belge yoksa kan grubu işlenmez.

8- Yeni doğan çocuğum kimlik numarasını ne zaman alacak?

Yeni doğan çocuklara aile kütüklerine tescil edilir edilmez Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası verilmektedir.

9- Yeni doğan çocuğumun nüfus cüzdanını nez aman alacağım?

Yeni doğan çocuk aile kütüklerine tescil edilir edilmez nüfus cüzdanı tanzim edilir.

10- Yurtdışında doğan çocuğumu nüfus kütüklerine tescil ettirmek için ne yapmam gerekiyor?

Yurt dışında en yakın Türk Başkonsolosluklarına, yurt içinde nüfus idarelerine başvurmaları gerekir.

11- 7 yaşını geçen çocuğumu nüfus kütüklerine nasıl tescil ettirebilirim?

Altı yaşından büyük (72 ay + 1 gün) ve on sekiz yaşından küçük (216 ay) çocuklara ait bildirim yapılırken yaş tespiti için çocuğun bildirim yapılan nüfus idaresine getirilmesi zorunludur.

 

EVLİLİK DIŞI DOĞUM İŞLEMLERİ

1- Evli olmadığım bir erkekten/kadından çocuğum var, çocuğu kendi haneme kayıt ettirmek için ne yapmam gerekiyor?

Evlilik dışında doğan çocuklar annesinin bekârlık hanesine annesinin bekârlık soyadıyla annenin bildireceği baba adıyla yazılmaktadır. Bu çocuklar babaları tarafından tanındıkları veya babalık hükmü kararı alınması halinde, bu çocuklar baba hanesine baba soyadıyla taşınmakta anne haneleri ile soy bağı kurulmaktadır.

2- Evli olmadığım bir erkekten bir çocuğum var, çocuğun benim haneme değil de babasının hanesine tescil edilmesini istiyorum. Bunun için ne yapmalıyım?

Evlilik dışında doğan çocukların baba hanesine tescil edilebilmesi için tanınması ya da babalık hükmü kararının alınması gerekmektedir.

  

EVLAT EDİNME İŞLEMLERİ

1- Evlat edinmek için evli olmak gerekiyor mu?

Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlat edinebilir.

2- Bekâr bir bayanım ve bir çocuğu evlat edinmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

Yetkili mahkeme olan asliye hukuk mahkemesinden evlat edinme kararı alınması gereklidir.

3- Bekâr bir bayım ve bir çocuğu evlat edinmek istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

İkinci maddede belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

Toplam 13933 kez görüntülendi