Hacı Bayram-ı Veli Temalı Kompozisyon Yarışması    -    3. Ankara Fotoğraf Yarışması Duyurusu    -    İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Drone Uçurulmasının Yasak Olduğu Bölgeler    -    15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI    -    PERSONEL KARTI İŞLEMLERİ    -   
Bilişim Suçları
Bilişim Suçları,Bilişim Suçlarıyla Mücadele
Suç kavramları arasında kendisine yer açan “Bilişim Suçları” da gelişen teknolojinin içerisinde ifade edilmeye başlamıştır.Bilişim teknolojileri ile beraber artık ülkeler arasındaki sınırlar kalkmış,bilgisayar ağları,Internet vb. ile uluslar arası bir boyut kazanmıştır.Bu bağlamda bilişim suçları ile gereken mücadelenin verilebilmesi ancak,dünya çapında bir işbirliği ile mümkün olabilmekte ise,bunun tersine ulusal bağlamda başarılı olmak neredeyse mümkün değildir. Bilgi güvenliği konusunda G.J.Simmons’ın belirttiği gibi “Bilgi güvenliği,fiziksel bir değerliliği bulunmayan bilgi temelli sistemlerde bilgi dolandırıcılığını tespit etmek,buna karşı korunmak veya başarılı olmasını engellemekle ilgilenir.”Bilgi güvenliğinin sağlanması hususunda,bilgi edinen ve paylaşımında bulunanlar hassas olmalıdır.Çünkü bilgi güvenliği yalnız bir kuruma ait olmamakla birlikte,bu ortam içerisindeki herkese lanse edilmiş bir kavramdır.

BİLİŞİM SUÇLARININ TÜRLERİ,HUKUKî MÜEYYİDELER(YAPTIRIMLAR),ÖRNEKLER VE ALINABİLECEK ÖNLEMLER
Suçun işlenmesindeki esas konuyu suçlar arasındaki farklar oluşturur.Bir hedefe ulaşabilmek için türlü yollar kullanılabilir,bunun ötesinde asıl amaç hedeftir.Suç çeşitleri ayrımında [9]11.06.1999 tarihinde Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından hazırlanan “Bilişim Suçları” raporuna göre ; suç çeşitleri altıya ayrılmaktadır.Bunlardan birincisi “Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme” olarak tanımlanır.İkinci olarak tanımlanan bilişim suçu “Bilgisayar Sabotajı” dır.Bir diğer suç kavramı “Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık” olarak kabul görür.Başka bir siber suç ise “Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik” kavramıdır.Beşinci suç türü ise “Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı” şeklindedir.Son olarak tanımlanan bilişim suçu ise “Diğer Suçlar” başlığı altında Yasadışı Yayınlar,Pornografik Yayınlar (Büyük ve Çocuk Pornografisi),Hakaret ve Sövme olarak değerlendirilir. [ComputerSabotage , UnauthoriziedAccess,ComputerFraud ,Child-AdultPorn ] Buna benzer yine Internet ortamında işlenen suçlarla mücadele etmek maksadıyla, 23 Kasım 2001 tarihinde Budapeşte’de imzaya açılan,Avrupa Ülkeleri ile Kanada,Japonya,Güney Afrika ve ABD dahil 33 devlet tarafından imzalandığı halde henüz Avrupa Birliği ile flört eden Türkiye’nin imzalamamış olduğu; Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesine göre;bilgisayar veri ve sistemlerinin gizliliğine,bütünlüğüne ve kullanımına açık bulunmasına yönelik suçlar kapsamında hukuka ayıkırı erişim,yasa dışı müdahale,verilere müdahale,sistemlere müdahale,cihazın kötüye kullanımı fiilleri;bilgisayarla ilişkili suçlar çerçevesinde ise sahtecilik,dolandırıcılık,telif haklarının ve benzeri hakların ihlaline ilişkin fiiller ve içerikle ilişkili olarak çocuk pornografisine yönelik fiiller,cezalandırma konuları arasında sayılmış;bu hususlarda ulusal ve uluslar arası alanda gerekli etkin yaptırım ve işbirliğine ilişkin düzenlemeler belirtilmiştir.
 
Avrupa devletlerinin bir çoğu (Almanya,İtalya,Finlandiya,Avusturya,Yunanistan,İsveç,Danimarka,Norveç ve Hollanda gibi) mevcut yasal hükümlere eklemeler yapmış;ABD,İngiltere ve İrlanda gibi Anglosakson sistemine dahil bazı devletler ise bu konularda özel düzenlemelere gitmişlerdir.
 
1)Bilgisayar Sistemlerine ve Servislerine Yetkisi Erişim ve Dinleme “Erişim” sistemin bir kısmına,bütününe,bilgisayar ağı veya içerdiği verilere,programlara;yineprogramlar,casusyazılımlar,virüsler,trojanlar,wormlar vb. ile ulaşma anlamındadır.Günümüzde özel hayatın gizliliğinin korunması için kanunlarda gerekli müeyyideler konulması ile birlikte dinlemeler,erişimler,izinsiz kişi ya da kurum bilgisayarlarına,sistemlerine girmek suç olarak kabul edilmiştir. -Casus Yazılımlar Ve Etkileri [14]

Casus yazılımlar bir bilgisayara kurulduktan sonra bilgisayarınıza girdikten sonra bilgisayarınızda farklı etkiler bırakarak,ya da bilgisayarınız içerisinde deyim yerindeyse casusluk yaparak rahatsız eden yazılımlar olarak ifade edilir. Casus yazılımların belli başlı amaçları; eriştiği ya da kurulduğu bilgisayarlardaki verileri,gezilen siteleri,bilgisayar içeriğindeki bilgilerin işe yarayan kısımlarını belli bir hedefe(doğrudan merkeze) göndermesine ya da bilgisayardan istenmeyen reklamların çıkmasına,internetten reklam indirmesine yol açmaktadır.
 
2)Bilgisayar Sabotajı Yetkisiz erişimin aktif sahası olarak da nitelendirilen “Bilgisayar Sabotajı”,yalnız sisteme erişimle kalmamakla birlikte,eriştiği sistem (bilgisayar)‘ın içerdiği bilgileri silme veya değiştirme olarak ifade edilir.Fiziksel olarak bilgilerin yok edilmesi veya silinmesi yani bilgilere sanal ortam haricinde yapılan dış etkiler de bilgisayar sabotajına girmektedir. -Virüsler,Wormlar,Zombiler[17]

Virüsler ve wormlar kötü amaçlı olarak yazılmış kodlardır. Virüsler, bilgisayarda çalıştırıldığında herhangi bir şekilde zarar veren küçük programcıklardır ve bu programcıklar sanılanın aksine bilgisayarda cok yer kaplamazlar.Wormlar ise virüsler gibi kodlardan üretilmiştir,fakat virüslerden farkı virüs ile etkileşim halinde olunca aktif olur,fakatwormlar bilgisayar girdiği andan itibaren çalışmaya başlar ve kendisini farklı bilgisayarlar aramaya devam ederler. Bir diğer farkı da Bilgisayar kurtlarının(wormların), bilgisayarınızın hafızasında boş yer kalmayana kadar kendini kopyalan programlardır. bilgisayar kurtları bilgisayarın hafızasını kaplar ve böylece bilgisayarın yavaşlamasını ve hatta çökmesini amaçlar.Virüsler, disket, cd, internet, e-posta gibi yolları kullanarak bilgisayara bulaşırlar. Bilgisayar kurtları(wormlar) ilk önce Ram'de kendine bir yer bulur ve kendini oraya kopyalar daha sonra ise yeni kopyayı çalıştırır. Bu programın çalıştırılmasıyla bir döngü oluşur ve devamlı olarak ilk başlatılan programın kopyası üretilmekte sonra da bu kopyalar çalıştırılmaktadır. Bu kopyalama hafızada yer kalmayıncaya kadar devam eder ve hafıza dolduktan sonra bilgisayar yavaş çalışmaya başlayacak veya çökecektir.Bu bölümde zombileri de ele alacağız.Zombiler (Ddos saldırıları)’nın hedefi sistemi işlemez hale getirmektir.BazıDdos atakları hedef sistemi iflas ettirmek için tasarlanmışken diğer bazıları da hedef sistemi meşgul edip normal işleyişini yavaşlatmak için tasarlanmıştır.Ddos atağı düzenleyen kişi kimliğini ele vermemek için atakları “zombi” adı verilen bilgisayarlar üzerinden yapar.Bu kişiler IP Spoofing(IP gizleme) yaparak kimliklerini saklayabilmektedir.IpSmoofing aslında bir güvenlik önlemi olarak yaratılmıştır.Fakat bunu suç aleti olarak ele alınması amaca göre kullanılması şeklinde olmaktadır.
 
3)Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık Dolandırıcılık genel bağlamda [19]“Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamaya” denmektedir.Bilişim kavramı olarak “Dolandırıcılık” bilgisayar veya iletişim araçlarıyla kişileri şaşırtma,aldatma,kandırma olarak tarif edilebilir. Bilgisayar Yoluyla Dolandırıcılık; kredi kartlarının bir benzerinin yardımcı programlarla ( [20]CardGenerator vb.) oluşturulması ile,yetkisiz ve izinsiz erişilen bilgilerin kopyasını olmak şeklinde,finans bilgilerinin tutulduğu programlarla yapılan değişiklik ile istenilen kişinin hesabına istenildiği kadar para aktarmak suretiyle ve kişiler arasında mali alışverişi olan kişilerin adına mail vs. şeklinde iletişim kurarak; kişileri kandırarak dolandırıcılık suçu işlenmektedir.
 
4)Bilgisayar Yoluyla Sahtecilik Klasik olarak tabir ettiğimizde :Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece olarak tarif edilmektedir.Bazen ileri teknoloji ürünü cihazlar kullanılarak,bazen de çok basit web programcılığı ( [21]Fakemail,Phishing) yöntemiyle sahtecilik yapılmaktadır. Günümüzde başkalarının adına e-mail göndererek,ticari ve özel ilişkileri zedelenmesini sağlamak,başkalarının adına web sitesi hazırlamak ve bu web sitesinin tanıtım amacıyla başkalarına e-mail ve mesaj göndererek (iletişim kurarak) ve bu mesajlarda da mağdur olan şahsın telefonlarını vererek,sahte para,sahte evrak,sahte bilet vb. basma yönetimiyle bu suç işlenmektedir. -PHISHING (AVLAMA) VE FAKEMAIL (Sahte Elektronik Posta) İnsanoğlu her geçen yüzyılda devamlı değişim içerisinde olmuş,çevrenin getirmiş olduğu yeniliklere ayak uydurmuş,kendi doğası gereği hep farklı ve yeni konular üzerinde yoğunlaşmıştır.Bu değişim içerisinde günümüzde meydana gelen en önemli gelişmelerden biri şüphesiz internet olacaktır.İnternet üzerinden; kişiler çok rahat bir şekilde,e-posta hizmetleri,e-bankacılık,e-alışveriş gibi konuları halledebilmektedir.
 
5) Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsiz Kullanımı “Kanunla Korunmuş Bir Yazılımın İzinsizKullanımı” yazılımların; yasadışı yöntemlerle kopyalanmasını,çoğaltılmasını,satılmasını,dağıtılmasının ve kullanılmasını ifade eder. Ülkemizde 5846 no’lu Fikir ve Sanat Eseleri Kanunu (FSEK) lisanslı yazılımları satın alan kişiye bir adet kopyalama hakkı vermekte,daha fazla kopyanın yapılmasını,satılmasını,yazılımın kiralanmasını yasaklamaktadır. Günümüzde korsan CD basımı ve dağıtılması korkunç büyüklükte boyutlara ulaşmakta,yapılan operasyonlar sonucu ele geçirilen lisanssız ürünlerin mali değerinin yüksekliği bu gerçeği ortaya koymaktadır.Tüketici (Yazılımı Satın Alan) da lisanssız çoğaltılan ürünleri ucuz olmasından dolayı tercih etmektedir.Unutmamak gerekir ki korsan yazılımları alan ve satan kişiler kanun önünde suçlu sayılmaktadır. 6)Yasadışı Yayınlar Yasadışı olarak kabul edilen unsurların bilgisayar sistemleri,ağları,internet aracılığıyla yayınlanması ve dağıtılması olarak ifade edilir.Kanunun yasaklamış olduğu bu materyaller; web siteleri(sayfaları),[23]BBS’ler,elektronikpostalar,habergrupları,forumlar,iletişim sağlayan her türlü araç,optik araçlar tarafından kayıt yapan tüm sistemler olarak kabul edilir. -Pornografi (Çocuk Pornografisi) Bilgisayar(internet destekli) resim ve videolar şeklinde müstehcenlik,toplum ahlakına aykırı biçimlerin oluşturulma ile sübyancı olarak ifade edilen sapkın ve çirkin fikirlerin faaliyete geçmesi soncu “pornografi”, “çocuk pornografisi” kavramı belirginleşmiştir. WWW(World Wide Web)’in sağladığı anonimlik hakkı kullanılarak,çocuk pornografisi ile ilgili yayınlar tedbirsizce dağıtılmakta,bu dağıtım katılımcı,hızla artan peertopeer (Network)lerdownload linkleri(ftp,http),web siteleri ile olmakta ve çocuklara yönelik cinsel maruzlar teşhir edilmektedir.
Toplam 8006 kez görüntülendi