Hacı Bayram-ı Veli Temalı Kompozisyon Yarışması    -    3. Ankara Fotoğraf Yarışması Duyurusu    -    İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Drone Uçurulmasının Yasak Olduğu Bölgeler    -    15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI    -    PERSONEL KARTI İŞLEMLERİ    -   
Belediye Başkan Yardımcıları
 

  


 Nihat YILDIZ

1963 yılında Çorum’da doğan Nihat Yıldız 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. 1998 yılında da Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olarak “Türkiye’de Belediyelerin Dış Yönetsel Denetimi” konulu Yüksek Lisans Tezi ile Master diploması almıştır.

Kamu görevine 1988 yılında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nde başlayan Yıldız, 1990 yılında İçişleri Bakanlığı’nda “Kontrolör” olarak göreve başlamıştır. Haziran 2002 – Ekim 2004 tarihleri arasında İçişleri Bakanlığı Kontrolörler Kurul Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. İçişleriBakanlığı Başkontrolör kadrosu uhdesinde kalmak şartıyla 2004 - 2008 Yılları arası Mamak Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı olarak çalışmış, yerel yönetimler üzerine teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yetkisini bakan adına yürütmüştür.

Belediyelerin bütçe ve muhasebe sistemleri, Devlet İhale ve Kamu İhale Mevzuatı, Personel Mevzuatı, Kamu Mali Yönetim Sistemi ve Kamuda Denetim konularında İçişleri Bakanlığı’nca oluşturulan komisyonlarda görev alan Yıldız’ın “Türkiye’de Belediyelerin Dış Yönetsel Denetimi”, “Kent içi ulaşım ve Trafik Hizmetlerinin Belediyelere Devri” ve “Belediye Başkanı ve Belediye Meclis üyelerine Temel Bilgiler” isimli yayımlanmış kitapları bulunmaktadır.

İçişleri Bakanlığı Kontrolörleri Derneği’nin çıkarmış olduğu Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi’nin yanı sıra, Belediye Dünyası, Mahalli İdareler ve Çağdaş Yerel Yönetimler dergilerinde kamu yönetimi ve mahalli idareler kanununda çok sayıda makalesi yayımlanan Nihat Yıldız, İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Konya Belediyeler Birliği, Ege Belediyeler Birliği, Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği, TODAİE ile Valilik ve Büyükşehir Belediyelerince düzenlenen seminerlerde bir çok konferans vermiştir.

İçişleri Bakanlığı’nca yerel yönetimlerle ilgili hazırlanan bir çok yasa ve yönetmelik çalışmasında ilgili komisyonlarda ve TBMM KİT Komisyonu’nda 2002-2004 yılları arasında raportör olarak geçici sürelerde görev yapan Nihat Yıldız, ABD, Rusya, Almanya, İtalya, Avusturya, Bulgaristan, Finlandiya, İsveç, Norveç, Macaristan, Polonya ve Romanya gibi ülkelerde Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler ve Kamu Denetimi konularında incelemelerde bulunmuştur.

2009 Yerel Seçimlerinden sonra Keçiören Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanan Nihat Yıldız evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.Semih KANIBİR

1974 yılında Ankara’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladıktan sonra 1995 yılında Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden başarı ile mezun oldu.

 Kamu görevine 1996 yılında Bağlum Belediyesinde başlamış olup 1996-2000 yılları arasında Fen İşleri ve İmar Müdürlükleri görevinde bulundu. 2000-2004 yılları arasında Mühendislik faaliyetlerini özel sektörde devam ettirdi. 2004 yılı sonunda Keçiören Belediyesinde kamu görevine tekrar başlayıp şube müdürü olarak görev yaptı. 2010 yılı Temmuz ayından itibaren belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü görevini yürüttü. 2013 yılı Kasım ayında Başkan Yardımcılığı görevine atanan Semih Kanıbir evli ve 3 çocuk babasıdır.

 Vakıflar, dernekler, mesleki kuruluşlar gibi değişik sivil toplum kuruluşlarında üye, kurucu ya da yönetici olarak aktif roller almıştır. Halen Keçiören Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Nihat Yıldız evli ve iki çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.  Gürsel YILMAZ

1963 yılında Erzurum’un Oltu ilçesinde doğdu. İlk - orta ve lise tahsilini Erzurum’da tamamladı. Anadolu üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu.

1984 – 1987 yılları arasında Özel Şirketlerde Muhasebe ve mübayaa işleri görevlerinde bulundu.

1987 – 2009 yılları arasında Kadastro Müdürlüklerinde çeşitli illerde görevlerde bulundu.

2009 - 2015 yıllarında Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü görevine atandı 2016 yılında  ise Keçiören Belediyesi başkan yardımcılığı görevine getirildi. 

Evli Melike ve Onur adında 2 çocuk babasıdır.

  Tekin BAŞER

 

 

"Unutmayın ki sonsuz iktidar yoktur. Her iktidar geçicidir ve herkes, er veya geç, önce milletin ve nihayet Allah'ın önünde hesap verecektir."

 

Aliya İzzetbegoviç

 

 1966 yılında Malatya ilinin Yeşilyurt ilçesinde doğan Tekin BAŞER ilköğretim ve lise eğitimini Malatya’da, üniversite eğitimini Konya Selçuk Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nde tamamlamıştır.

 Konya, Gaziantep ve Ankara illerinde özel ve devlet liselerinde Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik öğretmenliği yapmıştır. 

Sivil toplumcu kimliği ön planda olup bu alanda pek çok yeniliğe imza atmıştır. Halen Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV)Yönetim Kurulu Başkanıdır. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun kurucu başkanı ve yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmekte, aile, kadın, çocuk, genç, yaşlı, engelli, yoksul, mağdur, mülteci vb dezavantajlı gruplara yönelik ulusal ve uluslararası boyutta yürütülen mevzuat, politika, program, proje ve uygulamaların geliştirilmesinde aktif görev almakta, kongre, sempozyum, çalıştay, kampanya, eğitim vb çalışmaların gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

 

STK üyeliklerinin bazıları şunlardır;

 

*Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) Yönetim Kurulu Başkanı

 

*Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Çocuklar Derneği Kurucu Başkanı,

 *Güçsüzler Yurdu Koruma Derneği Kurucu Başkanı,

 *Sivil Toplum Araştırma Derneği Kurucu Başkanı,

 *Liderlik Enstitüsü Kurucu Başkanı 

 *Anadolu Kadın Eğitim, Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneği Kurucu Başkanı,

 *İHH Ankara Arama Kurtarma Başkanı

 *Sivil Toplum Akademisi Kurucusu

 *Gönüllü Akademisi Kurucusu

 *AB  STK Geliştirme Merkezi Kapsamında Kurumsal Duyarlılık İletişim Koordinatörü,

 *Özel Çocuklar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi,

 *Özel Eğitimciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

 *Keçiören Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti STK Temsilcisi

 *İHH İnsan Hakları Üyesi,

 *Mazlum-Der İnsan Hakları Üyesi,

 *Şehir ve Medeniyet Derneği Üyesi

 *BEM Der Üyesi

 Sivil toplum, siyaset konularında gazete ve dergilerde köşe ve makale yazarlığı yapmıştır. Parantez Gazetesi kurucusu, Varide edebiyat ve şiir dergisi yazarıdır.

 Devlet Yönetimi ve Geleneksel Yaşam, Toplum, Din ve Siyaset, Gelenek ve Teknoloji Felsefesi, Genel Dünya ve Genel Türk Tarihi, Toplumsal Yardımlaşma ve Dayanışmanın Sosyal Duyarlılık Çerçevesinde Yaygınlaştırılması, Sivil Toplum Örgütlenmeleri ve Siyaseti üzerine ulusal ve uluslararası incelemeleri ve çalışmaları bulunmaktadır.

 Anne Çocuk Eğitimi Programı, Çocuk Anne Uzman Eğitimi, Aile Araştırmaları, Ana Baba Okulu, Kızılay-Kızılhaç Psiko-Sosyal Destek Projesi, Yurttaşlık ve Çocuk Hakları Eğitimi, Ulusal Yaşlılık Kongreleri, Aile Sempozyumları, Sivil Toplum Kuruluşları Gençlik Eğitim Projeleri, Acil Durumlarda Mülteci Kampları İdaresi ve Toplum Hizmetleri, Kadın Sorunlarına Çözüm Arayışı Kurultayları, Ulusal Sokakta Çalıştırılan ve Yaşayan Çocuklar Sempozyumları, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Sivil Toplum Seminerleri, Ulusal Uyuşturucu ile Mücadele Kongresi, Toplam Kalite Yönetimi, Aile, Evlilik Terapisi, Toplumsal Cinsiyet vb alanlarında eğitim ve organizasyonlara katılım sağlamıştır.

 2009-2015 yılları arasında Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri ve Huzurevi Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Burada sosyal belediyecilik anlayışına uygun olarak ihtiyaç sahibi, engelli, yaşlı, kadın, genç, çocuk, yoksul, mülteci vb dezavantajlı gruplara yönelik proje ve çalışmaları gerçekleştirmiş ve  hizmet  birimleri oluşturmuştur. Ülkemizde ve ilçemizde yaşanan doğal afetlerde, Van-Erciş deprem bölgesi afetzedelerine, Soma maden kazasında yaşamını yitirmiş madenci ailelerine, Suriye savaş bölgesinde kalan insanlara Keçiören Belediyesi adına psikososyal destek hizmetlerini yerinde sunmuş ve ayni yardımları ulaştırmıştır.

 Hak temelli yaklaşımla insan onuruna yaraşır hizmetlerin insanlığa sunulmasını, yardım ve iyiliğin tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını hedefleyen Tekin BAŞER, Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevinde çalışmalarına devam etmektedir.

 Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 


 

 

 

Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı

 Ferhat ERDOĞAN

 9 Eylül 1975'te Çorum'da doğdu. Babasının adı İdris, annesinin adı Kezban'dır. İlk, orta ve lise öğrenimini Keçiören’de tamamladı. 37 yıldır Keçiören’de ikamet etmektedir.

 Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünden 2000 yılında mezun oldu. Hemen akabinde kısa dönem askerlik görevini Osmaniye’de tamamladı.

 Askerlik dönüşü İttifak Holding bünyesindeki şirketlerden, Seha İnşaat A.Ş.’de iş hayatına başladı. Bir müddet sonra aynı holdingin şirketi olan Adese AVM A.Ş.’ de göreve başlayarak 8 yıl yöneticilik yaptı.

 Maximum Gelişim Kulubü’nün Mağaza Yöneticisi Sertifikası sahibi olan Erdoğan, Yönetimde Heyecan Yaratarak Verimliliği Attırma amaçlı bir çok programa katılmıştır.

 Siyasi hayatına 1994’de Refah Partisi Keçiören-Uyanış mahalle yönetiminde başlamış, daha sonra İlçe Gençlik Kollarına geçerek gençlik kolları yönetimi ve birim başkan yardımcılıkları görevlerinde bulunmuştur.

Ak Parti’nin Kuruluşuyla birlikte, AK Parti Keçiören Gençlik Kolları Kurucu Başkan Yardımcısı olarak Seçim İşleri Birimi’nde görev yaptı. 2003 yılında Keçiören Gençlik Kolları Başkanı oldu. Bu görevini 2006 yılı Mayıs ayına kadar sürdürdü. 2006 İlçe Kongresinde Ana Kademeye geçerek İlçe Sekreterliği ve Siyasi ve Hukuk İşlerinden sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı oldu. 2008 Kasım ayında yapılan İlçe Kongresinde İlçe Başkanı seçilerek 2012 Ocak ayına kadar bu görevini başarıyla yürüttü. 2010 yılında Uluslar arası Liderlik Ziyareti Programı çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri’nin davetlisi olarak, bu ülkeye 5 eyaleti kapsayan ziyarette bulundu. Bu ziyarette Senatörler, Temsilciler Meclisi Üyeleri, Yargıçlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Belediyeler, Üniversite ve Liseler, Seçim Kurulları ve Türk Kültür Merkezlerini kapsayan görüşmeler yapmış, Amerikan siyaset ve politika anlayışları ve Türkiye siyaseti ve Ak Parti hizmetleri konusunda görüş alışverişinde bulunmuştur. Suudi Arabistan (2009) ve Suriye’ye (2011) ziyaretlerde bulundu. evli ve 3 çocuk babasıdır.

1994 - 1995 Refah Partisi Keçiören Uyanış Mahallesi Yönetim Kurulu Üyeliği

1995 - 1997 Refah Partisi İlçe Gençlik Kolları Yönetimi ve Başkan Yardımcılığı

2001 - 2003 Ak Parti Keçiören İlçe Gençlik Kolları Kurucu Başkan Yardımcısı

2003 - 2006 Ak Parti Keçiören İlçe Gençlik Kolları Başkanı

2006 - 2008 Ak Parti Keçiören İlçe Başkan Yardımcısı

2008 - 2012 Ak Parti Keçiören İlçe Başkanı

2013- Ak Parti Ankara İl Yönetim Kurulu Üyesi

2014- Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi

2014- Keçiören Belediyesi Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı

 


 

Toplam 5840 kez görüntülendi