Hacı Bayram-ı Veli Temalı Kompozisyon Yarışması    -    3. Ankara Fotoğraf Yarışması Duyurusu    -    İnsansız Hava Araçları (İHA) ve Drone Uçurulmasının Yasak Olduğu Bölgeler    -    15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VE GAZİLERİ İÇİN YARDIM KAMPANYASI    -    PERSONEL KARTI İŞLEMLERİ    -   
2022 Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Bağlanması

2022 SAYILI KANUN

662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile birlikte 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'da aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:
1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş, Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “İl veya İlçe İdare Heyetlerinden” ibaresi “İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından”, 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “İl veya İlçe İdare Kurullarının” ibareleri “İl veya İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının” olarak değiştirilmiştir.

MUHTAÇLIK SINIRI:

Tespit edilen gösterge rakamı ile memur maaş katsayısının çarpımı sonucu bulunan miktardır. 2011 yılı için 105 TL’dir

AYLIKTAN FAYDALANAMAYACAKLAR:

a) 2 nci maddenin (d) bendi kapsamında olanlar hariç olmak üzere, hangi adla olursa olsun herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalananlar, b) 4 üncü maddenin (c) bendindeki tanıma göre kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunduğu tespit olunanlar, c) Muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde nafaka bağlanmış veya bağlanması mümkün olanlar, ç) Mahkeme kararıyla veya doğrudan doğruya kanunla bağlanmış muhtaçlık sınırına eşit veya üzerinde devamlı bir geliri bulunanlar, d) Borçlar Kanununa göre malları ve gelirleri devir edilerek bir akitle hakiki veya hükmi şahıslarca kendilerine bakılanlar, e) Menkul ve gayrimenkul mallarından dolayı 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre bağlanacak aylığa eşit veya daha fazla geliri olan veya gelir sağlaması mümkün olanlar, f) Herhangi bir şekilde 2022 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre bağlanacak aylık tutarına eşit veya daha fazla devamlı gelir sağlayan ya da sağlaması mümkün olanlar, g) Kamu kurum ve kuruluşlarında iaşe ve ibateleri dahil olmak üzere sürekli bakımı yapılan veya yaptırılanlardan, mevzuatı gereği kendilerine muhtaçlık sınırına eşit veya daha fazla gelir, harçlık, aylık ve benzeri adlarla düzenli olarak ödeme yapılanlar, hakkında uygulanmaz ve bu kişiler bu Yönetmelikte belirtilen haklardan yararlandırılmaz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

 1- 65 Yaşını doldurdum, çocuklarımın gelir durumları iyi ancak bana bakmıyorlar. Maaş bağlanmasını istiyorum.

2022 Sayılı Kanuna göre kanunen bakmakla mükellef kimsesi bulunanlara maaş bağlanmamaktadır.

 2-  18 yaşından küçük özürlü çocuğum var. İş buldukça çalışıyorum, aylık kazancım 300 TL.olduğundan maaş talebim reddedildi. Adıma özürlü yakını maaşı bağlanmasını istiyorum.

Özürlü yakını maaşına başvurularda doğrudan başvuru sahibinin geliri dikkate alındığından (harcamaların önemi yok) ve geliri muhtaçlık sınırını tutarının üzerinde(105 TL.) olduğu anlaşıldığından özürlü yakını aylığından yararlanamaz.

 3%70-%75 özürlüyüm ve babamın sosyal güvencesinden yaralanıyorum. Babam emekli ve aylık    900   TL. geliri var. Evde 3 kişiyiz. Ben özürlü maaşı alabilirmiyim?

 2022 Sayılı Kanuna göre bakmakla yükümlü babanız olduğundan ve babanızın sosyal güvencesinden  faydalandığınız anlaşıldığından özürlü aylığından yararlanamazsınız.

Toplam 41001 kez görüntülendi